Vítejte na stránkách integrovaného registru znečišťování životního prostředí

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) je zřízen a spravován Ministerstvem životního prostředí (http://www.mzp.cz/) jako veřejný informační systém veřejné správy. Provozovatelem IRZ je CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/).

Upozornění na blížící se termín pro ohlašování do IRZ za ohlašovací rok 2016

26.1.2017 (Ministerstvo životního prostředí)

Dovolujeme si upozornit všechny ohlašovatele, kterým vyplývá ze zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů povinnost ohlašovat do IRZ, že pro řádné ohlášení zbývá poslední týden.

Jak je to s prahovými hodnotami pro kapacitu v příloze k zákonu o IRZ

26.1.2017 (Ministerstvo životního prostředí)

Již několik tazatelů se na nás obrátilo s prosbou o vyjasnění principu prahových hodnot pro kapacitu v zákoně č. 25/2008 Sb., kterým se zřizuje integrovaný registr znečišťování životního prostředí a integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o IRZ). Dnešní aktualita se bude věnovat právě této záležitosti.

Ohlašování za rok 2016

2.1.2017 (Ministerstvo životního prostředí, CENIA)

Dovolujeme si upozornit ohlašovatele, že již mohou ohlásit do IRZ za rok 2016. V ISPOP je k dispozici aktualizovaný formulář, který splňuje požadavky novely č. 255/2016 Sb. Doplňujeme, že v této souvislosti je nutné provést pečlivou identifikaci a vyhodnocení činností probíhajících v dotčené provozovně a na základě toho následně vyhodnotit, zda se předmětné provozovny ohlašování do IRZ i nadále týká.

Na závěr si Vám dovolujeme popřát do roku 2017 mnoho úspěchů v osobní i pracovní sféře, štěstí a zdraví!

Zveřejnění údajů ohlášených do IRZ za rok 2015

30.9.2016 (Ministerstvo životního prostředí, CENIA)

Opět po roce Vám přinášíme údaje z ohlašování do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ). Tentokrát se jedná o ohlašovací rok 2015, který je posledním rokem, kterého se ještě nedotkla novela zákona o IRZ, tudíž můžeme konstatovat, že se bude patrně jednat o rok s největším počtem ohlašovatelů. Údaje tradičně zveřejňujeme ve spolupráci s CENIA, českou informační agenturou životního prostředí. Nadále dostupné pro vyhledávání ovšem zůstávají i předchozí ohlašovací roky, a to od počátku existence IRZ – tj. od ohlašovacího roku 2004. (...)

Změny v ohlašování do IRZ

16.8.2016 (Ministerstvo životního prostředí)

V návaznosti na přijetí novely zákona o IRZ si Vám dovolujeme předložit první podklad, který by Vám, ohlašovatelům, měl umožnit lepší orientaci ve změnách, které předmětná novela přinesla, ale také usnadnit výběr správné činnosti z přílohy k zákonu o IRZ. Vzhledem k množícím se dotazům k této problematice doufáme, že dokument pro Vás bude užitečný a usnadní přechod k upravené koncepci ohlašování do IRZ. Připomínáme, že novela se žádným způsobem nedotýká ohlašovatelů s jednou či více činnostmi E-PRTR (tj. s činností z přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006). (...)