Vítejte na stránkách integrovaného registru znečišťování životního prostředí

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) je zřízen a spravován Ministerstvem životního prostředí (http://www.mzp.cz/) jako veřejný informační systém veřejné správy. Provozovatelem IRZ je CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/).

Zveřejnění údajů ohlášených do IRZ za rok 2019

1.10.2020 (Ministerstvo životního prostředí, CENIA)

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA, českou informační agenturou životního prostředí, zveřejnilo ke konci září na webových stránkách IRZ sadu dat za ohlašovací rok 2019.

Údaje ohlášené do IRZ jsou k dispozici tradičně na webových stránkách registru zde.

Blíží se finální termín pro ohlašování do IRZ

29.6.2020 (Ministerstvo životního prostředí)

Dovolujeme si upozornit ohlašovatele, jimž vznikla povinnost ohlašovat do IRZ za ohlašovací rok 2019, že konec června je mimořádně spjat i s finálním termínem pro ohlašování do IRZ. Děkujeme za spolupráci a přejeme Vám příjemné prožití letních měsíců!

Důležité upozornění pro ohlašovatele

19.3.2020 (Ministerstvo životního prostředí)

Vzhledem k současné situaci, kdy z důvodu vyhlášení nouzového stavu může být problematické splnit ohlašovací povinnost vůči IRZ (ale i jiným ohlašovacím agendám) v zákonném termínu, bylo rozhodnutu o tříměsíčním odkladu (tj. v případě IRZ do konce června 2020 za ohlašovací rok 2019). Podrobnější informace lze nalézt na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.

Všem ohlašovatelům děkujeme za pochopení a za tým IRZ na Ministerstvu životního prostředí Vám přejeme hodně zdraví, optimismu a sil v této nelehké situaci!

ISPOP připraven na plnění ohlašovací povinnosti vůči IRZ za ohlašovací rok 2019

9.1.2020 (Ministerstvo životního prostředí, CENIA)

Od 3. ledna 2020 je již možné podat prostřednictvím ISPOP hlášení do IRZ za ohlašovací rok 2019. Ohlašovací povinnost se oproti roku 2018 nezměnila, avšak ohlašovací formulář doznal mírných úprav. Zejména se domníváme, že ohlašovatelé velkého množství úniků znečišťujících látek do vody ocení upravený způsob opakovaného zadávání stejného recipientu a říčního kilometru, který spočívá v možnosti výběru jedné z již zadaných hodnot v aktuálním formuláři, a to pomocí nově uvedeného tlačítka označeného třemi tečkami. Ještě je možné doplnit, že CENIA, jako tomu je každý rok, připravila aktualizovaný manuál pro práci s formulářem IRZ (F_IRZ), který je k dispozici zde.

Zveřejnění prováděcího rozhodnutí Komise v Úředním věstníku EU

22.10.2019 (Ministerstvo životního prostředí)

Dne 21. října 2019 bylo v Úředním věstníku Evropské unie L 267 (ročník 62) zveřejněno prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1741 ze dne 23. září 2019, kterým se stanoví formát a četnost údajů, které mají členské státy poskytovat pro účely ohlašování podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES. Toto prováděcí rozhodnutí Komise bude mít zásadní vliv na plnění ohlašovací povinnosti vůči E-PRTR (resp. IRZ), a to již za ohlašovací rok 2019.