Vítejte na stránkách integrovaného registru znečišťování životního prostředí

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) je zřízen a spravován Ministerstvem životního prostředí (http://www.mzp.cz/) jako veřejný informační systém veřejné správy. Provozovatelem IRZ je CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/).

Veřejná konzultace k problematice průmyslových emisí

12.1.2021 (MŽP)

Evropská komise zveřejnila na svých webových stránkách informace o veřejné konzultaci, která se týká problematiky průmyslových emisí. Pod průmyslové emise se zahrnuje jak problematika spadající pod směrnici o průmyslových emisích (tj. primárně se jedná o integrovanou prevenci - IPPC), tak i problematika evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR), což se na národní úrovni rovná Integrovanému registru znečišťování životního prostředí (IRZ). Konzultace souvisí s připravovanou revizí směrnice o průmyslových emisích a nařízení o E-PRTR.

Článek z časopisu Odpadové fórum o ohlašování do IRZ

11.1.2021 (MŽP)

S laskavým souhlasem vydavatele časopisu Odpadové fórum zveřejňujeme článek s názvem "Změny v IRZ - důvod, proč nepodcenit nadcházející ohlašovací povinnost". Článek, který se v kostce zabývá novinkami v ohlašování do IRZ za roky 2020 a 2021, byl publikován v čísle 12/2020 a je dostupný v elektronické podobě zde.

Manuál pro práci s formulářem F_IRZ 2020

17.12.2020 (CENIA)

Upozorňujeme ohlašovatele, že na webových stránkách ISPOP je již k dispozici manuál pro práci s formulářem F_IRZ 2020. Dokument je k dispozici zde.

Zveřejnění údajů ohlášených do IRZ za rok 2019

1.10.2020 (Ministerstvo životního prostředí, CENIA)

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA, českou informační agenturou životního prostředí, zveřejnilo ke konci září na webových stránkách IRZ sadu dat za ohlašovací rok 2019.

Údaje ohlášené do IRZ jsou k dispozici tradičně na webových stránkách registru zde.

Blíží se finální termín pro ohlašování do IRZ

29.6.2020 (Ministerstvo životního prostředí)

Dovolujeme si upozornit ohlašovatele, jimž vznikla povinnost ohlašovat do IRZ za ohlašovací rok 2019, že konec června je mimořádně spjat i s finálním termínem pro ohlašování do IRZ. Děkujeme za spolupráci a přejeme Vám příjemné prožití letních měsíců!