Vítejte na stránkách integrovaného registru znečišťování životního prostředí

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) je zřízen a spravován Ministerstvem životního prostředí (http://www.mzp.cz/) jako veřejný informační systém veřejné správy. Provozovatelem IRZ je CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/).

Souhrnné údaje z ohlašování do ISPOP za rok 2017

3.5.2018 (CENIA)

Na webových stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí byly ke konci dubna zveřejněny vybrané údaje z ohlašování do ISPOP za všechny relevantní agendy za ohlašovací rok 2017. Mezi údaji je i počet podaných validních hlášení IRZ (k 3. dubnu 2018), kterých bylo zasláno celkem 2 791. Ostatní zveřejněné údaje naleznete zde.

Zveřejnění údajů ohlášených do E-PRTR za ohlašovací rok 2016

3.5.2018 (Ministerstvo životního prostředí)

Na webových stránkách evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR) byly zveřejněny údaje za ohlašovací rok 2016, a to včetně údajů za Českou republiku. Údaje jsou k dispozici zde.

Aktualizace informací o látkách v IRZ

9.2.2018 (Ministerstvo životního prostředí)

V sekci Látky v IRZ byly aktualizovány informace o jednotlivých látkách, za které se ohlašuje do IRZ. V současné době se ohlašovací povinností týká 93 látek v únicích do ovzduší, vody a půdy a v přenosech v odpadních vodách a odpadech. Informace jsou prozatím k dispozici pouze v pdf souborech.

Aktualizovaná Příručka pro ohlašování do IRZ za rok 2017

22.1.2018 (Ministerstvo životního prostředí)

V sekci Dokumenty je k dispozici aktualizovaná Příručka pro ohlašování do IRZ za rok 2017. V Příručce je již zahrnuta i problematika ohlašování dle novely zákona o IRZ z roku 2016. Není tedy již nutné používat samostatně vytvořený dokument, který sloužil k rychlé orientaci ve změnách, které přinesl zmíněný právní předpis. Doplňujeme, že průběžně budou doplňovány do Příručky modelové příklady.

Zveřejnění údajů ohlášených do IRZ za rok 2016

29.9.2017 (Ministerstvo životního prostředí, CENIA)

Od posledního zveřejnění údajů ohlášených do IRZ uplynul rok a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA, českou informační agenturou životního prostředí Vám přináší údaje ohlášené za rok 2016.