Vítejte na stránkách integrovaného registru znečišťování životního prostředí

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) je zřízen a spravován Ministerstvem životního prostředí (http://www.mzp.cz/) jako veřejný informační systém veřejné správy. Provozovatelem IRZ je CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/).

Zveřejnění zajímavých údajů o ohlašovacím roce 2017

4.5.2018 (CENIA)

CENIA, česká informační agenturou životního prostředí, zveřejnila v průběhu tohoto týdne na svých webových stránkách několik zajímavých údajů, a to v zajímavé grafické podobě. Příslušné obrázky si můžete prohlédnout zde (počet ohlašujících provozoven, produkce vybraných úniků dle klasifikace NACE) a zde (podrobnější členění dle NACE klasifikace).

Zveřejnění údajů ohlášených do IRZ za rok 2017

1.10.2018 (Ministerstvo životního prostředí, CENIA)

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA, českou informační agenturou životního prostředí, zveřejňuje na webových stránkách IRZ novou sadu dat – tentokrát se jedná o ohlašovací rok 2017. Vzhledem k svátečnímu dni, který tento rok připadl na pátek, údaje byly k dispozici již ve čtvrtek 27. října 2018.

Souhrnné údaje z ohlašování do ISPOP za rok 2017

3.5.2018 (CENIA)

Na webových stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí byly ke konci dubna zveřejněny vybrané údaje z ohlašování do ISPOP za všechny relevantní agendy za ohlašovací rok 2017. Mezi údaji je i počet podaných validních hlášení IRZ (k 3. dubnu 2018), kterých bylo zasláno celkem 2 791. Ostatní zveřejněné údaje naleznete zde.

Zveřejnění údajů ohlášených do E-PRTR za ohlašovací rok 2016

3.5.2018 (Ministerstvo životního prostředí)

Na webových stránkách evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR) byly zveřejněny údaje za ohlašovací rok 2016, a to včetně údajů za Českou republiku. Údaje jsou k dispozici zde.

Aktualizace informací o látkách v IRZ

9.2.2018 (Ministerstvo životního prostředí)

V sekci Látky v IRZ byly aktualizovány informace o jednotlivých látkách, za které se ohlašuje do IRZ. V současné době se ohlašovací povinností týká 93 látek v únicích do ovzduší, vody a půdy a v přenosech v odpadních vodách a odpadech. Informace jsou prozatím k dispozici pouze v pdf souborech.