Vítejte na stránkách integrovaného registru znečišťování životního prostředí

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) je zřízen a spravován Ministerstvem životního prostředí (http://www.mzp.cz/) jako veřejný informační systém veřejné správy. Provozovatelem IRZ je CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/).

Aktualizace informací o látkách v IRZ

2.11.2018 (CENIA, Ministerstvo životního prostředí)

V sekci Látky v IRZ byly aktualizovány informace o jednotlivých látkách, za které se ohlašuje do IRZ. V současné době se ohlašovací povinností týká 93 látek v únicích do ovzduší, vody a půdy a v přenosech v odpadních vodách a odpadech.

Upřesnění k zobrazování látky Oxid uhličitý (CO2) bez spalování biomasy

2.11.2018 (CENIA, Ministerstvo životního prostředí)

Do vyhledávače je od zveřejnění údajů ohlášených za rok 2017 nově začleněna rovněž položka oxid uhličitý (CO2) bez spalování biomasy. Oproti ostatním položkám ohlašovaným do IRZ se jedná o velmi specifickou informaci. Aby bylo možné ji lépe odlišit od standardně ohlašovaných položek, je zvýrazněna v seznamu s vyhledanými údaji kurzívou.

Zveřejnění zajímavých údajů o ohlašovacím roce 2017

4.10.2018 (CENIA)

CENIA, česká informační agenturou životního prostředí, zveřejnila v průběhu tohoto týdne na svých webových stránkách několik zajímavých údajů, a to v zajímavé grafické podobě. Příslušné obrázky si můžete prohlédnout zde (počet ohlašujících provozoven, produkce vybraných úniků dle klasifikace NACE) a zde (podrobnější členění dle NACE klasifikace).

Zveřejnění údajů ohlášených do IRZ za rok 2017

1.10.2018 (Ministerstvo životního prostředí, CENIA)

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA, českou informační agenturou životního prostředí, zveřejňuje na webových stránkách IRZ novou sadu dat – tentokrát se jedná o ohlašovací rok 2017. Vzhledem k svátečnímu dni, který tento rok připadl na pátek, údaje byly k dispozici již ve čtvrtek 27. října 2018.

Souhrnné údaje z ohlašování do ISPOP za rok 2017

3.5.2018 (CENIA)

Na webových stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí byly ke konci dubna zveřejněny vybrané údaje z ohlašování do ISPOP za všechny relevantní agendy za ohlašovací rok 2017. Mezi údaji je i počet podaných validních hlášení IRZ (k 3. dubnu 2018), kterých bylo zasláno celkem 2 791. Ostatní zveřejněné údaje naleznete zde.