Upozornění na blížící se termín pro ohlašování do IRZ za ohlašovací rok 2013

24.3.2014 (Ministerstvo životního prostředí)

Ministerstvo životního prostředí upozorňuje všechny ohlašovatele, kterým vyplývá ze zákona č. 25/2008 Sb., v platném znění povinnost ohlašovat do IRZ, že pro řádné ohlášení zbývá poslední týden.

Zveřejnění Souhrnné zprávy za rok 2012

12.2.2014 (Ministerstvo životního prostředí)

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo v sekci „Dokumenty“ Souhrnnou zprávu za rok 2012.

Aktualizovaná příručka pro ohlašování do IRZ za rok 2013

4.2.2014 (Ministerstvo životního prostředí)

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo v sekci „Dokumenty“ aktualizovanou příručku pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování pro ohlašovací rok 2013.

Provozní odstávka systému ISPOP od 29. 11. 2013 (od 18:00) do 8. 12. 2013 (do 23:59)

18.11.2013 (CENIA)

Od pátku dne 29. listopadu 2013 (od 18:00) do neděle 8. prosince 2013 (do 23:59) dojde k odstavení ISPOP. Důvodem je nasazení nové verze ISPOP včetně formulářů pro ohlašování za rok 2013 a rovněž import zdrojů z databází podniků povodí pro ohlašování údajů pro vodní bilanci.

Zveřejnění údajů ohlášených do IRZ za rok 2012 na mapovém serveru portálu veřejné správy – Národním geoportálu INSPIRE

14.11.2013 (Ministerstvo životního prostředí, CENIA)

Ministerstvo životního prostředí a CENIA oznamují, že na mapovém serveru portálu veřejné správy – Národním geoportálu INSPIRE (http://geoportal.gov.cz/) byly rovněž zveřejněny údaje ohlášené do integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ) za ohlašovací rok 2012. U předchozích ohlašovacích roků došlo k jejich aktualizaci.

Vítejte na stránkách integrovaného registru znečišťování životního prostředí

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) je zřízen a spravován Ministerstvem životního prostředí (http://www.mzp.cz/) jako veřejný informační systém veřejné správy. Provozovatelem IRZ je CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/).