Vítejte na stránkách integrovaného registru znečišťování životního prostředí

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) je zřízen a spravován Ministerstvem životního prostředí (http://www.mzp.cz/) jako veřejný informační systém veřejné správy. Provozovatelem IRZ je CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/).

Zveřejnění údajů ohlášených do IRZ za rok 2014

30.9.2015 (Ministerstvo životního prostředí, CENIA)

Konec září je tradičním dnem, kdy Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA, českou informační agenturou životního prostředí zveřejňuje údaje ohlášené do integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ). Tentokrát se jedná o údaje za ohlašovací rok 2014. Nadále dostupné pro vyhledávání ovšem zůstávají i předchozí ohlašovací roky – tj. od ohlašovacího roku 2004.

Návrh novely zákona o IRZ

31.8.2015 (Ministerstvo životního prostředí)

Ministerstvo životního prostředí připravilo novelu zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn. Novela se zejména zaměřuje na problematiku detailnějšího vymezení ohlašujících subjektů.

Dotazník k hodnocení nařízení o E-PRTR

Aktualizováno 21.8.2015, 31.7.2015 (Ministerstvo životního prostředí)

Dovolujeme si Vás informovat, že na webových stránkách Evropské komise byl zveřejněn dotazník k hodnocení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (nařízení o E-PRTR). V případě, že máte zájem se podělit o zkušenosti s ohlašováním do E-PRTR (resp. do IRZ), žádáme Vás o vyplnění tohoto dotazníku. Samotný dotazník naleznete zde. Webová stranka s dotazníkem je pouze v anglickém jazyce.

Zveřejnění údajů ohlášených do E-PRTR za ohlašovací rok 2013

1.6.2015 (Ministerstvo životního prostředí)

Dovolujeme si Vás informovat, že na webových stránkách evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR) byly zveřejněny údaje ohlášené za rok 2013. K dispozici jsou i údaje za 756 provozoven z České republiky. Webové stránky E-PRTR naleznete zde.

Problematika ohlašování polétavého prachu (PM10)

28.4.2015 (Ministerstvo životního prostředí)

V souvislosti s ohlašováním polétavého prachu (PM10) si Vás dovolujeme upozornit na změnu výpočtu podílu velikostní frakce PM10, která byla uvedena v rámci metodického pokynu odboru ochrany ovzduší pro vypracování rozptylových studií podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.