Vítejte na stránkách integrovaného registru znečišťování životního prostředí

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) je zřízen a spravován Ministerstvem životního prostředí (http://www.mzp.cz/) jako veřejný informační systém veřejné správy. Provozovatelem IRZ je CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/).

Prosincové provozní odstávky systému ISPOP

30.11.2015 (CENIA)

Dovolujeme si informovat o odstávkách systému ISPOP. V průběhu prosince se bude jednat celkem o dvě odstávky, a to v následujících termínech:

  • 3. až 4. prosince 2015;
  • 10. až 11. prosince 2015.

V obou případech dojde k odstavení v 15:00 a k opětovnému spuštění v 6:00 následujícího dne.

V době odstávky bude snížena dostupnost systému, případně systém nemusí být dostupný vůbec.

Stručná statistika ohlašování do IRZ za rok 2014

9.10.2015 (Ministerstvo životního prostředí, CENIA)

Jak již bylo uvedeno v předchozí aktualitě, konec září je tradičním dnem, kdy Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA, českou informační agenturou životního prostředí zveřejňuje údaje ohlášené do integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ). Dnes Vám přinášíme výběr zajímavých údajů vztahujících se primárně k poslednímu ohlašovacímu roku.

Zveřejnění údajů ohlášených do IRZ za rok 2014

30.9.2015 (Ministerstvo životního prostředí, CENIA)

Konec září je tradičním dnem, kdy Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA, českou informační agenturou životního prostředí zveřejňuje údaje ohlášené do integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ). Tentokrát se jedná o údaje za ohlašovací rok 2014. Nadále dostupné pro vyhledávání ovšem zůstávají i předchozí ohlašovací roky – tj. od ohlašovacího roku 2004.

Návrh novely zákona o IRZ

31.8.2015 (Ministerstvo životního prostředí)

Ministerstvo životního prostředí připravilo novelu zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn. Novela se zejména zaměřuje na problematiku detailnějšího vymezení ohlašujících subjektů.