Vítejte na stránkách integrovaného registru znečišťování životního prostředí

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) je zřízen a spravován Ministerstvem životního prostředí (http://www.mzp.cz/) jako veřejný informační systém veřejné správy. Provozovatelem IRZ je CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/).

Aktualizovaná Příručka pro ohlašování do IRZ za rok 2015

8.2.2016 (Ministerstvo životního prostředí)

V sekci Dokumenty je k dispozici aktualizovaná Příručka pro ohlašování do IRZ za rok 2015. Podotýkáme, že legislativní proces novely zákona o IRZ stále probíhá (v minulém týdnu byla projednána ve výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny - podrobněji zde), proto se povinnosti vůči IRZ neliší od předchozího ohlašovacího období. Aktuální Příručka se tedy, až na změnu ohlašovacího roku a další drobné opravy a úpravy, shoduje s Příručkou pro rok 2014.

Aktualizované příručky k formuláři IRZ a ke Geoportálu

4.2.2016 (CENIA, Ministerstvo životního prostředí)

V návaznosti na včerejší aktualitu si Vás dovolujeme informovat, že je k dispozici aktualizovaná příručka pro práci s ohlašovacím formulářem do IRZ. Rovněž došlo k aktualizaci příručky ke Geoportálu. Oba dokumenty jsou k dispozici ke stažení v sekci Dokumenty nebo v levém menu (pouze příručka pro práci s ohlašovacím formulářem do IRZ).

Na co si dát pozor při letošním ohlašování do IRZ

2.2.2016 (Ministerstvo životního prostředí)

Vzhledem k tomu, že se postupně množí dotazy týkající se ohlašování do IRZ za rok 2015 ve vazbě na činnost provozovny, připravili jsme k této skutečnosti obsáhlejší aktualitu.

Důvodem pro úpravu formuláře a také ISPOPu (co se týče problematiky IRZ) je připravovaná novela zákona o IRZ. Podstatou novely zákona o IRZ, kterou můžete v kompletním znění dohledat na stránkách Parlamentu České republiky (http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=574&CT1=0), je omezení působnosti zákona pouze na některé vybrané činnosti nad rámec E-PRTR činností.

Upozornění pro ohlašovatele do IRZ

23.12.2015 (Ministerstvo životního prostředí)

S ohledem na prodlužující se legislativní proces dříve avizované novely zákona o IRZ upozorňujeme ohlašovatele, že navrhované změny se nebudou týkat ohlašování za rok 2015, jak bylo původně předpokládáno. V návaznosti na tyto změny byl rovněž upraven ohlašovací formulář tak, aby jej bylo možno použít jak dle současné právní úpravy, tak i v souladu s výše zmíněnou novelou. Z těchto důvodů se ohlašovací formulář liší od předchozího a budete rovněž muset přistoupit k úpravám v ISPOP ve Vašich uživatelských účtech. Podrobněji budeme o této skutečnosti ještě informovat. Děkujeme za pochopení.

Dále nám dovolte popřát Vám příjemné Vánoční svátky a vše nejlepší do roku 2016!

Prosincové provozní odstávky systému ISPOP

Aktualizováno 20.12.2015, 30.11.2015 (CENIA)

Dovolujeme si informovat o odstávkách systému ISPOP. V průběhu prosince se bude jednat celkem o dvě odstávky, a to v následujících termínech:

  • 3. až 4. prosince 2015;
  • 10. až 11. prosince 2015.
  • 21. prosince 2015 (18:00 - 23:59)
  • 30. prosince 2015 (15:00 - 23:59)

Ve dvou prvních případech dojde k odstavení v 15:00 a k opětovnému spuštění v 6:00 následujícího dne.

V době odstávky bude snížena dostupnost systému, případně systém nemusí být dostupný vůbec.