Blíží se finální termín pro ohlašování do IRZ

29.6.2020 (Ministerstvo životního prostředí)

Dovolujeme si upozornit ohlašovatele, jimž vznikla povinnost ohlašovat do IRZ za ohlašovací rok 2019, že konec června je mimořádně spjat i s finálním termínem pro ohlašování do IRZ. Děkujeme za spolupráci a přejeme Vám příjemné prožití letních měsíců!