Důležité upozornění pro ohlašovatele

19.3.2020 (Ministerstvo životního prostředí)

Vzhledem k současné situaci, kdy z důvodu vyhlášení nouzového stavu může být problematické splnit ohlašovací povinnost vůči IRZ (ale i jiným ohlašovacím agendám) v zákonném termínu, bylo rozhodnutu o tříměsíčním odkladu (tj. v případě IRZ do konce června 2020 za ohlašovací rok 2019). Podrobnější informace lze nalézt na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.

Všem ohlašovatelům děkujeme za pochopení a za tým IRZ na Ministerstvu životního prostředí Vám přejeme hodně zdraví, optimismu a sil v této nelehké situaci!