ISPOP připraven na plnění ohlašovací povinnosti vůči IRZ za ohlašovací rok 2019

9.1.2020 (Ministerstvo životního prostředí, CENIA)

Od 3. ledna 2020 je již možné podat prostřednictvím ISPOP hlášení do IRZ za ohlašovací rok 2019. Ohlašovací povinnost se oproti roku 2018 nezměnila, avšak ohlašovací formulář doznal mírných úprav. Zejména se domníváme, že ohlašovatelé velkého množství úniků znečišťujících látek do vody ocení upravený způsob opakovaného zadávání stejného recipientu a říčního kilometru, který spočívá v možnosti výběru jedné z již zadaných hodnot v aktuálním formuláři, a to pomocí nově uvedeného tlačítka označeného třemi tečkami. Ještě je možné doplnit, že CENIA, jako tomu je každý rok, připravila aktualizovaný manuál pro práci s formulářem IRZ (F_IRZ), který je k dispozici zde.