Zveřejnění údajů ohlášených do IRZ za rok 2018

30.9.2019 (Ministerstvo životního prostředí, CENIA)

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA, českou informační agenturou životního prostředí, zveřejňuje na webových stránkách IRZ aktuální sadu dat – tentokrát i s údaji ohlášenými do IRZ za ohlašovací rok 2018.

Údaje ohlášené do IRZ jsou k dispozici tradičně na webových stránkách registru zde.