Aktualizace informací o látkách v IRZ

2.11.2018 (CENIA, Ministerstvo životního prostředí)

V sekci Látky v IRZ byly aktualizovány informace o jednotlivých látkách, za které se ohlašuje do IRZ. V současné době se ohlašovací povinností týká 93 látek v únicích do ovzduší, vody a půdy a v přenosech v odpadních vodách a odpadech.

Konkrétně se aktualizace týkala grafů, které zachycují počet ohlašovatelů dané látky a předmětného typu úniku/přenosu a rovněž jimi ohlášené množství. Jako tomu bylo v předchozím případě – zachyceno je posledních 5 ohlašovacích let (tj. 2013 až 2017).