Zveřejnění údajů ohlášených do IRZ za rok 2017

1.10.2018 (Ministerstvo životního prostředí, CENIA)

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA, českou informační agenturou životního prostředí, zveřejňuje na webových stránkách IRZ novou sadu dat – tentokrát se jedná o ohlašovací rok 2017. Vzhledem k svátečnímu dni, který tento rok připadl na pátek, údaje byly k dispozici již ve čtvrtek 27. října 2018.

Doplňujeme, že i nadále jsou dostupné pro vyhledávání předchozí ohlašovací roky, a to od počátku existence IRZ – tj. od ohlašovacího roku 2004. Údaje ohlášené do IRZ jsou k dispozici na webových stránkách registru zde.