Zveřejnění údajů ohlášených do E-PRTR za ohlašovací rok 2016

3.5.2018 (Ministerstvo životního prostředí)

Na webových stránkách evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR) byly zveřejněny údaje za ohlašovací rok 2016, a to včetně údajů za Českou republiku. Údaje jsou k dispozici zde.

K dispozici k dalšímu využití jsou rovněž tato data ve formátu CSV a MDB zde.