Změny v ohlašování přes ISPOP

5.9.2016 (CENIA, česká informační agentura životního prostředí)

CENIA, česká informační agentura životního prostředí na svých webových stránkách a na webových stránkách Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) zveřejnila informace o ISPOP ve vazbě na novelu zákona o IRZ. Součástí uvedených informací je i dokument s podrobnými informacemi o připravovaných změnách.

A konečně poslední aktualitou, která jednoznačně stojí za pozornost, je zveřejnění termínů seminářů, které jsou plánovány na listopad. Na tyto semináře, jejichž přehled naleznete zde, se lze již nyní přihlásit.