Fluorid sírový

Fluorid sírový

Číslo CAS – 2551–62–4

Metody měření znečišťujících látek v únicích do ovzduší

Stanovení fluoridu sírového (SF6)

Fluorid sírový je dielektrikum s vynikající schopností zhášení elektrického oblouku (teplota bodu varu –64°C) a jeho použití proto od roku 1960 neustále vzrůstá.

Stanovení SF6 není předmětem žádné z norem (EN, ISO), či normovaných metod pro analýzu odpadních plynů (US EPA apod.). V odpadních plynech se vyskytuje v rozsahu jednotek až desítek mg/m3 a ve volném ovzduší v jednotkách až desítkách nanogramů na metr krychlový.

Manuální metody stanovení

Manuální metodou používanou pro stanovení SF6 v v pracovním ovzduší v rozsahu 0,1 µl/m3 až 10 ml/m3 je plynová chromatografie na aktivované alumině s detektorem elektronového záchytu (GC-ECD) (NIOSH method 6062 1994). Odběr vzorků a jejich úprava se provádí standardním způsobem (plastové vaky, kanistry).

Instrumentální on-line metody stanovení

Instrumentální metody stanovení SF6 využívají v převážné míře infračervené absorpční nebo Ramanovy spektrometrie. Kromě uvedených metod lze použít rovněž metody FTIR spektrometrie, např. Method 320 Measurement of vapor phase organic and inorganic emissions by extractive Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy (Code of Federal Regulations US EPA 1999).

Této metodě odpovídá postup určený pro analýzu pracovního ovzduší (NIOSH method 3800 1994).

Normované metody stanovení

Pro stanovení SF6 v odpadních plynech ze stacionárních zdrojů neexistují normované metody stanovení.

Literatura

  • Code of Federal Regulations, Title 40, 40CFR60 Standard of Performance for new stationary sources, 1999.
  • NIOSH method 3800, Organic and inorganic gases by extractive FTIR spectrometry, Manual of Analytical Methods (NMAM), 4. vydání 1994.
  • NIOSH method 6062 Sulfur hexafluoride by portable GC, Manual of Analytical Methods (NMAM), 4. vydání 1994.