IRZ - Integrovaný registr znečišťování

::: Kontakty
Vyhledat na stránkách:  Jak vyhledávat... 

Kontakty

Kontakty na zřizovatele integrovaného registru znečišťování

Ministerstvo životního prostředí
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
Oddělení IRZ
Vršovická 65
100 10 PRAHA 10

Kontaktní osoby:

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D.
Ing. Mgr. Eduard Hlavatý

Kontakty na provozovatele integrovaného registru znečišťování

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Úsek vnitřních služeb
Litevská 1174/8
100 05 PRAHA 10

Kontaktní osoby:

Ing. Tereza Havránková
Bc. Matěj Podhola
Ing. Miluše Větroňová
Ing. Alena Zbytovská

Podpora ohlašování prostřednictvím ISPOP

Podporu při ohlašování prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) zajišťuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Podpora ohlašování do ISPOP neslouží k poskytování informací o tom, jakým způsobem vyplnit jednotlivé zasílané formuláře, slouží k podpoře samotného procesu ohlašování (tzn. poskytování informací o způsobech podání hlášení, postup registrace, provoz ISPOP apod.).

web

Služba Helpdesk IRZ

Pro vyřizování odborných dotazů týkajících se IRZ byla na české informační agentuře životního prostředí zřízena služba Helpdesk – irz.info (at) ce­nia.cz.

Telefonicky nás kontaktujte:
+420 267 225 268

Fax zasílejte:
+420 271 742 306

Písemné dotazy zasílejte na adresu:
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Úsek vnitřních služeb
Litevská 1174/8
100 05 PRAHA 10

Služba Helpdesk ISPOP

Podporu při ohlašování prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) zajišťuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Podpora ohlašování do ISPOP neslouží k poskytování informací o tom, jakým způsobem vyplnit jednotlivé zasílané formuláře, slouží k podpoře samotného procesu ohlašování (tzn. poskytování informací o způsobech podání hlášení, postup registrace, provoz ISPOP apod.).

Pro položení dotazu k ISPOP slouží formulář, který naleznete zde

Telefonicky ISPOP kontaktujte:
+420 267 225 267