IRZ - Integrovaný registr znečišťování

::: Úvodní stránka
Vyhledat na stránkách:  Jak vyhledávat... 

Vítejte na stránkách integrovaného registru znečišťování životního prostředí

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) je zřízen a spravován Ministerstvem životního prostředí (http://www.mzp.cz) jako veřejný informační systém veřejné správy. Provozovatelem IRZ je CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz).

IRZ je databází údajů o únicích vybraných znečišťujících látek (do ovzduší, vody, půdy), přenosech znečišťujících látek v odpadech a odpadních vodách a přenosech množství odpadů, které jsou každoročně ohlašovány za jednotlivé provozovny na základě splnění kritérií stanovených příslušnými právními předpisy. Zveřejnění údajů za předchozí kalendářní rok prostřednictvím internetu probíhá vždy k 30.9. běžného roku.

Aktuality

Ohlašování do IRZ za rok 2010 – využitelné podklady

21.12.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Na základě dotazů provozovatelů Ministerstvo životního prostředí sděluje, že informace, které byly publikovány na těchto stránkách k plnění ohlašovací povinnosti do IRZ za rok 2009 jsou plně využitelné i k plnění ohlašovací povinnosti za rok 2010.... [celý text...]

Nová publikace - Příručka pro ohlašování do IRZ za rok 2010

21.12.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí vydalo Příručku pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování za rok 2010.... [celý text...]

Semináře ISPOP v roce 2010

12.11.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
V průběhu října až prosince 2010 se uskuteční semináře k problematice ISPOP a souvisejícím záležitostem (včetně problematiky IRZ) v jednotlivých krajích. Semináře jsou pořádané CENIA, českou informační agenturou životního prostředí ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem.... [celý text...]

Aktualizace údajů v IRZ za rok 2009

15.10.2010 (Ministerstvo životního prostředí, CENIA)
V pátek dne 15. 10. 2010 proběhne plánovaná aktualizace údajů v IRZ ohlášených za rok 2009. Aktualizace bude probíhat mezi 13:00 až 15:00 hodinou. V průběhu aktualizace údajů mohou být údaje o některých provozovnách dočasně nedostupné.... [celý text...]

Data o znečišťování za rok 2009 jsou opět přístupná

01.10.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
K 30.9.2010 jsou zveřejněny údaje o znečišťování životního prostředí v ČR za rok 2009.... [celý text...]