IRZ - Integrovaný registr znečišťování

::: Aktuality > 2010 > 03
Vyhledat na stránkách:  Jak vyhledávat... 

Aktuality 03/2010

Den: 02 | 03 | 04 | 08 | 11 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 23 | 24 | 26 | 29 | 30

Otázky a odpovědi k IRZ – 5. část

30.3.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Odbor integrované prevence a IRZ Ministerstva životního prostředí připravil již pátý dokument, který shrnuje další důležité otázky k plnění ohlašovací povinnosti do IRZ a jejich řešení....
[celý text...]

Stanovení polétavého prachu (PM10) pro účely IRZ

29.3.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – "Jak se dá stanovit polétavý prach (PM10)?"....
[celý text...]

Odpady z hygieny zaměstnanců a plnění ohlašovací povinnosti do IRZ

26.3.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – "V provozovně zabývající se potravinářskou výrobou vzniká z důvodů splnění hygienických předpisů odpad - jednorázové čepice z netkané textilie či papírových ubrousků používaných k osušení rukou zaměstnanců. Je tento odpad svázán s technologií či zařízením v provozovně a vztahuje se na tento odpad ohlašovací povinnost do IRZ?"....
[celý text...]

Odpady z provozu rentgenového pracoviště v nemocnici a plnění ohlašovací povinnosti do IRZ

24.3.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – "Podléhá ohlašovací povinnosti do IRZ odpad vznikající z provozu rentgenového pracoviště v nemocnici?"....
[celý text...]

Opravárenská dílna v rámci zemědělské provozovny a plnění ohlašovací povinnosti do IRZ

23.3.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
**Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – Výrobní činností zemědělského podniku je rostlinná výroba a služby v rostlinné výrobě (setí, příprava půdy, sklizeň) apod. Dále potom živočišná výroba (velkochov prasat 4000 kusů). V rámci provozovny, kde se nachází živočišná výroba, má podnik i dílny, ve kterých mechanizaci (pouze svoji) opravuje a provádí údržbu. Musí být nebezpečný odpad vznikající v opravárenské dílně započítáván do celkového množství nebezpečného odpadu, které bude porovnáváno s ohlašovacím prahem 2t/rok?**...
[celý text...]

Odpady ze zkušební laboratoře na uhlí a plnění ohlašovací povinnosti do IRZ

22.3.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – vzniká ohlašovací povinnost do IRZ zkušební laboratoři, která za rok 2009 vyprodukovala 10 t nebezpečného odpadu? Z tohoto množství odevzdala 9 t vzorků uhlí na skládku....
[celý text...]

Stanovení celkového organického uhlíku (TOC)

22.3.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – "Co znamená parametr TOC, jak se stanovuje a jakou má návaznost na parametr CHSK?"....
[celý text...]

Ohlašovací prahy odpadů a plnění ohlašovací povinnosti do IRZ

19.3.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – "Jsou uvedená kriteria ohlašovacích prahů - 2 tuny nebezpečných odpadů nebo 2000 tun odpadů kategorie ostatní za rok - hodnoty součtu všech nebezpečných odpadů (různých katalogových čísel) produkovaných jednou provozovnou z výrobní činnosti nebo je tímto kritériem hmotnost jednoho druhu odpadu N nebo O z této výrobní činnosti?"....
[celý text...]

Stanovení PAU v únicích do vody

17.3.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – "Které analyty jsou zahrnuty v sumě polycyklických aromatických uhlovodíků v únicích do vody?"....
[celý text...]

Dopravní značení, opravy pozemních komunikací a ohlašovací povinnost do IRZ

16.3.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – "Plní ohlašovací povinnost do IRZ stavební společnost zabývající se instalací dopravního značení, opravou a rekonstrukcemi pozemních komunikací, pokud z činnosti společnosti vzniklo za rok 2009 více než 8t nebezpečného odpadu?"....
[celý text...]

Provoz myčky aut a ohlašovací povinnost do IRZ

15.3.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – "Plní ohlašovací povinnost do IRZ provozovatel myčky automobilů?"....
[celý text...]

Provoz kanalizační sítě města a ohlašovací povinnost do IRZ

15.3.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – "Plní ohlašovací povinnost do IRZ provozovatel kanalizační sítě města?"....
[celý text...]

Otázky a odpovědi k IRZ – 4. část – nakládání s odpady

11.3.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Odbor integrované prevence a IRZ Ministerstva životního prostředí připravil dokument, který obsahuje další důležité otázky k plnění ohlašovací povinnosti do IRZ a jejich řešení....
[celý text...]

Otázky a odpovědi k IRZ – 3. část

08.3.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Odbor integrované prevence a IRZ Ministerstva životního prostředí připravil dokument, který obsahuje další důležité otázky k plnění ohlašovací povinnosti do IRZ a jejich řešení....
[celý text...]

Zařízení s vyšší kapacitou než podle nařízení o E-PRTR a ohlašovací povinnost do IRZ

04.3.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – "Plní ohlašovací povinnost do IRZ provozovatel zařízení s kapacitou větší než je uvedena v příloze I nařízení č. 166/2006/ES, pokud za ohlašovací rok nedošlo k překročení ohlašovacích prahů pro úniky nebo přenosy?"....
[celý text...]

Obaly od agrochemikálií a ohlašovací povinnost do IRZ

04.3.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – "Započítávají se do množství nebezpečných odpadů i znečištěné obaly od agrochemikálií, které jsou provozovatelem využívány k ochraně obilí?"....
[celý text...]

Odpady zůstávající v provozovně a plnění ohlašovací povinnosti do IRZ

03.3.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – "Plní ohlašovací povinnost do IRZ provozovna, ze kterou bylo oprávněné osobě za rok 2009 předáno k likvidaci 1,2t nebezpečného odpadu, ale zároveň na provozovně zůstala 1t nebezpečného odpadu, který byl v průběžné evidenci odpadů převeden do roku 2010 a zlikvidován až v průběhu ledna 2010."....
[celý text...]

Pole jako provozovna podle zákona o IRZ

03.3.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – "Zemědělský podnik obhospodařuje zemědělskou půdu (na celkové výměře přes 1000 ha). Jednotlivá pole se nacházejí v různých katastrálních územích, v některých případech významně prostorově vzdálených od střediska zemědělského podniku. Mají být jednotlivá pole považována za provozovny ve smyslu zákona č. 25/2008 Sb.?"....
[celý text...]

Otázky a odpovědi k IRZ – 2. část

02.3.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Odbor integrované prevence a IRZ Ministerstva životního prostředí připravil dokument, který obsahuje všechny jednotlivě zveřejněné otázky k plnění ohlašovací povinnosti do IRZ a jejich řešení....
[celý text...]