IRZ - Integrovaný registr znečišťování

::: Aktuality > 2010 > 02 > 02 > Co je IRZ a co je ISPOP
Vyhledat na stránkách:  Jak vyhledávat... 

Co je IRZ a co je ISPOP

02.2.2010 (Ministerstvo životního prostředí)

Srozumitelné vysvětlení pojmů „integrovaný registr znečišťování“ (IRZ) a „integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí“ (ISPOP) má za cíl objasnit jejich vzájemný vztah a umožnit provozovatelům správně plnit jejich povinnosti podle zákona č. 25/2008 Sb.

Oba systémy byly zřízeny zákonem č. 25/2008 Sb., nicméně jejich funkce jsou diametrálně odlišné a nesmí být proto zaměňovány.

Integrovaný registr znečišťování (IRZ)

 • je veřejně přístupný informační systém úniků a přenosů znečišťujících látek a přenosů odpadů.
 • V současnosti IRZ sleduje 93 znečišťujících látek v únicích a přenosech a přenosy množství odpadů.
 • Ohlašovací povinnost do IRZ plní provozovatelé provozoven, z jejichž činnosti došlo k úniků a přenosům překračujícím stanovené ohlašovací prahy.
 • Pro ohlašování do IRZ je stanoven zvláštní formulář (údaje podle přílohy č. 3 nařízení vlády č. 145/2008 Sb.).
 • Údaje ohlášené do IRZ jsou každoročně zveřejňovány na www.irz.cz.

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP)

 • je systém zřízený pro plnění vybraných ohlašovacích povinností podle zákona č. 25/2008 Sb. (IRZ) a podle zvláštních právních předpisů (zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech, vodní zákon, zákon o obalech).
 • ISPOP slouží k příjmu a zpracování formulářů podle různých právních předpisů (IRZ, voda, ovzduší, odpady, následně rovněž obaly).
 • Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se musejí ohlašovat elektronicky v datovém standardu zveřejňovaném ministerstvem pro každý ohlašovací rok.
 • Zavedení ISPOP mění pouze způsob předávání formulářů (nemění se termíny ohlašování atd.).

Vztah IRZ a ISPOP při plnění povinností za rok 2009

Ve vztahu k plnění ohlašovacích povinností prostřednictvím ISPOP za rok 2009 je nutné nejprve identifikovat povinnosti k ohlašování do IRZ a na základě toho určit i první rok, kdy se na provozovatele bude vztahovat povinnost ohlašovat prostřednictvím ISPOP.

 • V případě, že se na provozovatele vztahuje povinnost podat hlášení do IRZ za rok 2009 (do 31.3.2010), musí provozovatel plnit i další ohlašovací povinnosti vymezené v zákoně č. 25/2008 Sb. přes ISPOP již za rok 2009 (v souladu s přechodnými ustanoveními).
 • V případě, že se na provozovatele nevztahuje povinnost podat hlášení do IRZ za rok 2009 (do 31.3.2010), bude provozovatel povinné údaje ohlašovat podle dosavadních postupů (tzn. bude příslušné hlášení předávat přímo úřadu, který je uvedený ve zvláštních právních předpisech – zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech, vodní zákon, zákon o obalech). Ohlašování přes ISPOP se tohoto provozovatele dotkne až za následující ohlašovací roky.

Více k IRZ na www.irz.cz.

Více k ISPOP na www.ispop.cz.

K řešení otázek k IRZ je určena služba Helpdesk IRZ, na kterou se může každý provozovatel či uživatel IRZ obrátit (irz.info (at) ce­nia.cz).

K řešení otázek k ISPOP je určena služba Helpdesk ISPOP, na kterou se může každý provozovatel obrátit prostřednictvím formuláře, který se nachází zde.