IRZ - Integrovaný registr znečišťování

::: Aktuality > 2010
Vyhledat na stránkách:  Jak vyhledávat... 

Aktuality 2010

Měsíc: 01 | 02 | 03 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12

Ohlašování do IRZ za rok 2010 – využitelné podklady

21.12.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Na základě dotazů provozovatelů Ministerstvo životního prostředí sděluje, že informace, které byly publikovány na těchto stránkách k plnění ohlašovací povinnosti do IRZ za rok 2009 jsou plně využitelné i k plnění ohlašovací povinnosti za rok 2010....
[celý text...]

Nová publikace - Příručka pro ohlašování do IRZ za rok 2010

21.12.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí vydalo Příručku pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování za rok 2010....
[celý text...]

Semináře ISPOP v roce 2010

12.11.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
V průběhu října až prosince 2010 se uskuteční semináře k problematice ISPOP a souvisejícím záležitostem (včetně problematiky IRZ) v jednotlivých krajích. Semináře jsou pořádané CENIA, českou informační agenturou životního prostředí ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem....
[celý text...]

Aktualizace údajů v IRZ za rok 2009

15.10.2010 (Ministerstvo životního prostředí, CENIA)
V pátek dne 15. 10. 2010 proběhne plánovaná aktualizace údajů v IRZ ohlášených za rok 2009. Aktualizace bude probíhat mezi 13:00 až 15:00 hodinou. V průběhu aktualizace údajů mohou být údaje o některých provozovnách dočasně nedostupné....
[celý text...]

Data o znečišťování za rok 2009 jsou opět přístupná

01.10.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
K 30.9.2010 jsou zveřejněny údaje o znečišťování životního prostředí v ČR za rok 2009....
[celý text...]

Základní informace o benzenu

17.9.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Benzen je jednou z látek, která je sledována ve všech typech úniků a přenosů. Konkrétně je tedy benzen sledován v IRZ jak v únicích do ovzduší, vody, půdy, tak i v přenosech látek v odpadech a v odpadních vodách. Při překročení jakékoli z prahových hodnot vzniká provozovatelům ohlašovací povinnost....
[celý text...]

Metody měření na stránkách IRZ

13.9.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí upozorňuje provozovatele, že na stránkách IRZ lze nalézt zásadní informace k metodám měření znečišťujících látek v únicích do ovzduší, vody a půdy....
[celý text...]

Deset důležitých bodů pro ohlašování do IRZ

03.9.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje deset stručných zásad pro plnění povinností ve vztahu k integrovanému registru znečišťování....
[celý text...]

Podávání žádosti o výmaz ohlášeného údaje nebo celého hlášení

30.8.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje postup při podávání žádosti o výmaz ohlášeného údaje nebo celého hlášení....
[celý text...]

Kontrola hlášení podaných do IRZ za rok 2009

30.8.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje v souvislosti s právě probíhající kontrolou hlášení podaných do integrovaného registru znečišťování (IRZ) za rok 2009 (termín podání do 31.3.2010), postup při podávání opravných hlášení podaných do IRZ....
[celý text...]

Příručka pro ohlašování do IRZ – upozornění

13.8.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí upozorňuje uživatele publikace „Integrovaný registr znečišťování – Příručka pro ohlašování“, že na str. 85 příručky v tabulce se seznamem znečišťujících látek uvedených v příloze II nařízení 166/2006 ES chybí řádek s informacemi o znečišťující látce č. 82 - Kyanidy (jako celkové CN)....
[celý text...]

Analýza ohlášených údajů o přenosech látek v odpadech za ohlašovací roky 2004 až 2008

12.8.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí vypracovalo v roce 2009 podrobnou analýzu údajů ohlášených do IRZ za ohlašovací roky 2004 až 2008 o přenosech znečišťujících látek v odpadech mimo provozovnu. Analýza s názvem „Sledování přenosů znečišťujících látek v odpadech mimo provozovnu v integrovaném registru znečišťování životního prostředí ČR“ je nyní k dispozici na stránkách IRZ....
[celý text...]

Základní informace o olovu a jeho sloučeninách

26.7.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Olovo a jeho sloučeniny (jako Pb) patří mezi nejčastěji ohlašované látky do IRZ. Konkrétně je olovo sledováno v únicích do ovzduší, vody, půdy a v přenosech látek v odpadech a v odpadních vodách. Při překročení jakékoli z prahových hodnot vzniká provozovatelům ohlašovací povinnost....
[celý text...]

Základní informace o polétavém prachu (PM10)

21.7.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
V IRZ je polétavý prach sledován v únicích do ovzduší. Prahová hodnota je stanovena na 50 000 kg/rok. Při překročení uvedené hodnoty vzniká provozovatelům ohlašovací povinnost....
[celý text...]

Metody stanovení znečišťujících látek v půdách

20.7.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo na webových stránkách IRZ metody stanovení znečišťujících látek sledovaných v únicích do půd v integrovaném registru znečišťování....
[celý text...]

Čistírny odpadních vod a ohlašování nonylfenolu a nonylfenol ethoxylátů (NP/NPE)

24.6.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Jednou ze znečišťujících látek, na kterou se vztahuje povinnost ohlašovat její úniky nebo přenosy do integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ), je nonylfenol a nonylfenol ethoxyláty (NP/NPE). Zejména provozovatelé, čistíren odpadních vod by měli zodpovědně vyhodnotit, zda-li se povinnost ohlašovat NP/NPE v únicích či přenosech do IRZ netýká právě jejich zařízení....
[celý text...]

Návštěvnost stránek www.irz.cz se za první čtvrtletí roku 2010 výrazně zvýšila

15.6.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Za první tři měsíce letošního roku byl zaznamenán dosud nejvyšší zájem o informace uvedené na stránkách IRZ....
[celý text...]

Dozorová činnost ČIŽP v oblasti integrovaného registru znečišťování za 1. čtvrtletí roku 2010

14.6.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Česká inspekce životního prostředí vydala přehled dozorové činnosti v oblasti integrovaných agend za 1. čtvrtletí roku 2010 zahrnující údaje o kontrole vedení evidence a plnění ohlašovací povinnosti do integrovaného registru znečišťování....
[celý text...]

Druhé ohlašování do Evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek – základní informace

11.6.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Do konce března 2010 povinně zaslaly všechny státy EU druhé hlášení o znečišťování životního prostředí vybranými provozovnami za rok 2008 do Evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR). Data z E-PRTR byla veřejnosti zpřístupněna dne 8.6.2010 prostřednictvím internetu....
[celý text...]

Souhrnná zpráva za rok 2008

11.6.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA, českou informační agenturou životního prostředí, vydalo pátou souhrnnou zprávu o ohlašování do integrovaného registru znečišťování za rok 2008....
[celý text...]

Zveřejnění údajů z Evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek za ohlašovací rok 2008

09.6.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Webové stránky Evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek poskytují za ohlašovací rok 2008 údaje o znečišťování z 25 162 provozoven....
[celý text...]

Výpočet celkového množství úniku amoniaku do ovzduší ze zemědělských provozoven

07.6.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Na základě řady dotazů provozovatelů zemědělských provozoven připravil odbor integrované prevence a IRZ Ministerstva životního prostředí dokument k problematice výpočtu celkového množství úniku amoniaku do ovzduší....
[celý text...]

Otázky a odpovědi k IRZ – 5. část

30.3.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Odbor integrované prevence a IRZ Ministerstva životního prostředí připravil již pátý dokument, který shrnuje další důležité otázky k plnění ohlašovací povinnosti do IRZ a jejich řešení....
[celý text...]

Stanovení polétavého prachu (PM10) pro účely IRZ

29.3.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – "Jak se dá stanovit polétavý prach (PM10)?"....
[celý text...]

Odpady z hygieny zaměstnanců a plnění ohlašovací povinnosti do IRZ

26.3.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – "V provozovně zabývající se potravinářskou výrobou vzniká z důvodů splnění hygienických předpisů odpad - jednorázové čepice z netkané textilie či papírových ubrousků používaných k osušení rukou zaměstnanců. Je tento odpad svázán s technologií či zařízením v provozovně a vztahuje se na tento odpad ohlašovací povinnost do IRZ?"....
[celý text...]

Odpady z provozu rentgenového pracoviště v nemocnici a plnění ohlašovací povinnosti do IRZ

24.3.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – "Podléhá ohlašovací povinnosti do IRZ odpad vznikající z provozu rentgenového pracoviště v nemocnici?"....
[celý text...]

Opravárenská dílna v rámci zemědělské provozovny a plnění ohlašovací povinnosti do IRZ

23.3.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
**Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – Výrobní činností zemědělského podniku je rostlinná výroba a služby v rostlinné výrobě (setí, příprava půdy, sklizeň) apod. Dále potom živočišná výroba (velkochov prasat 4000 kusů). V rámci provozovny, kde se nachází živočišná výroba, má podnik i dílny, ve kterých mechanizaci (pouze svoji) opravuje a provádí údržbu. Musí být nebezpečný odpad vznikající v opravárenské dílně započítáván do celkového množství nebezpečného odpadu, které bude porovnáváno s ohlašovacím prahem 2t/rok?**...
[celý text...]

Odpady ze zkušební laboratoře na uhlí a plnění ohlašovací povinnosti do IRZ

22.3.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – vzniká ohlašovací povinnost do IRZ zkušební laboratoři, která za rok 2009 vyprodukovala 10 t nebezpečného odpadu? Z tohoto množství odevzdala 9 t vzorků uhlí na skládku....
[celý text...]

Stanovení celkového organického uhlíku (TOC)

22.3.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – "Co znamená parametr TOC, jak se stanovuje a jakou má návaznost na parametr CHSK?"....
[celý text...]

Ohlašovací prahy odpadů a plnění ohlašovací povinnosti do IRZ

19.3.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – "Jsou uvedená kriteria ohlašovacích prahů - 2 tuny nebezpečných odpadů nebo 2000 tun odpadů kategorie ostatní za rok - hodnoty součtu všech nebezpečných odpadů (různých katalogových čísel) produkovaných jednou provozovnou z výrobní činnosti nebo je tímto kritériem hmotnost jednoho druhu odpadu N nebo O z této výrobní činnosti?"....
[celý text...]

Stanovení PAU v únicích do vody

17.3.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – "Které analyty jsou zahrnuty v sumě polycyklických aromatických uhlovodíků v únicích do vody?"....
[celý text...]

Dopravní značení, opravy pozemních komunikací a ohlašovací povinnost do IRZ

16.3.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – "Plní ohlašovací povinnost do IRZ stavební společnost zabývající se instalací dopravního značení, opravou a rekonstrukcemi pozemních komunikací, pokud z činnosti společnosti vzniklo za rok 2009 více než 8t nebezpečného odpadu?"....
[celý text...]

Provoz myčky aut a ohlašovací povinnost do IRZ

15.3.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – "Plní ohlašovací povinnost do IRZ provozovatel myčky automobilů?"....
[celý text...]

Provoz kanalizační sítě města a ohlašovací povinnost do IRZ

15.3.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – "Plní ohlašovací povinnost do IRZ provozovatel kanalizační sítě města?"....
[celý text...]

Otázky a odpovědi k IRZ – 4. část – nakládání s odpady

11.3.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Odbor integrované prevence a IRZ Ministerstva životního prostředí připravil dokument, který obsahuje další důležité otázky k plnění ohlašovací povinnosti do IRZ a jejich řešení....
[celý text...]

Otázky a odpovědi k IRZ – 3. část

08.3.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Odbor integrované prevence a IRZ Ministerstva životního prostředí připravil dokument, který obsahuje další důležité otázky k plnění ohlašovací povinnosti do IRZ a jejich řešení....
[celý text...]

Zařízení s vyšší kapacitou než podle nařízení o E-PRTR a ohlašovací povinnost do IRZ

04.3.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – "Plní ohlašovací povinnost do IRZ provozovatel zařízení s kapacitou větší než je uvedena v příloze I nařízení č. 166/2006/ES, pokud za ohlašovací rok nedošlo k překročení ohlašovacích prahů pro úniky nebo přenosy?"....
[celý text...]

Obaly od agrochemikálií a ohlašovací povinnost do IRZ

04.3.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – "Započítávají se do množství nebezpečných odpadů i znečištěné obaly od agrochemikálií, které jsou provozovatelem využívány k ochraně obilí?"....
[celý text...]

Odpady zůstávající v provozovně a plnění ohlašovací povinnosti do IRZ

03.3.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – "Plní ohlašovací povinnost do IRZ provozovna, ze kterou bylo oprávněné osobě za rok 2009 předáno k likvidaci 1,2t nebezpečného odpadu, ale zároveň na provozovně zůstala 1t nebezpečného odpadu, který byl v průběžné evidenci odpadů převeden do roku 2010 a zlikvidován až v průběhu ledna 2010."....
[celý text...]

Pole jako provozovna podle zákona o IRZ

03.3.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – "Zemědělský podnik obhospodařuje zemědělskou půdu (na celkové výměře přes 1000 ha). Jednotlivá pole se nacházejí v různých katastrálních územích, v některých případech významně prostorově vzdálených od střediska zemědělského podniku. Mají být jednotlivá pole považována za provozovny ve smyslu zákona č. 25/2008 Sb.?"....
[celý text...]

Otázky a odpovědi k IRZ – 2. část

02.3.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Odbor integrované prevence a IRZ Ministerstva životního prostředí připravil dokument, který obsahuje všechny jednotlivě zveřejněné otázky k plnění ohlašovací povinnosti do IRZ a jejich řešení....
[celý text...]

Přenosy odpadů mimo provozovnu a ohlašování do IRZ

25.2.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – "Kdy je provozovatel povinen ohlašovat do IRZ přenosy odpadů mimo hranici provozovny?"....
[celý text...]

Chov prasat s nižší kapacitou než podle nařízení o E-PRTR a ohlašovací povinnost do IRZ

24.2.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – "Plní ohlašovací povinnost do IRZ chovatel prasat, jehož chov nespadá kapacitou pod vyjmenovanou činnost 7. a) (ii) nebo 7. a (iii) v příloze I nařízení č. 166/2006/ES, ale přesáhl ohlašovací práh pro úniky amoniaku do ovzduší (10 000kg/rok)?"....
[celý text...]

Havárie a ohlašovací povinnost do IRZ

24.2.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Na základě řady dotazů provozovatelů připravil odbor integrované prevence a IRZ Ministerstva životního prostředí dokument k problematice ohlašování údajů o havarijních únicích a přenosech do IRZ....
[celý text...]

Mobilní zařízení a ohlašovací povinnost do IRZ

24.2.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Na základě řady dotazů provozovatelů mobilních zařízení připravil odbor integrované prevence a IRZ Ministerstva životního prostředí dokument k problematice povinnosti ohlašovat údaje za tato zařízení do IRZ....
[celý text...]

Povinnost ohlašovat infekční odpad vznikající v nemocnicích do IRZ za ohlašovací rok 2009

22.2.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Na základě řady dotazů provozovatelů nemocnic připravil odbor integrované prevence a IRZ Ministerstva životního prostředí dokument k problematice povinnosti ohlašovat infekční odpad vznikající při provozu nemocnic do IRZ....
[celý text...]

Odpady z údržby zařízení a plnění ohlašovací povinnosti do IRZ

18.2.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z helpdesku IRZ – "Plní ohlašovací povinnost za rok 2009 do IRZ papírna (kapacita nad 20 tun denně), která nepřekročila žádný ohlašovací práh pro znečišťující látky v únicích nebo přenosech, ale vzhledem k výměně oleje provedené při údržbě zařízení překročila ohlašovací práh pro nebezpečné odpady (2t/rok)?"....
[celý text...]

Nová část stránek www.irz.cz

18.2.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí zřídilo v sekci „Dokumenty“ novou část „Plnění ohlašovací povinnosti – příklady“....
[celý text...]

Formulář pro ohlašování do IRZ

16.2.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Formulář pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování za ohlašovací rok 2009 je od 8. února 2010 zveřejněn v uživatelských účtech provozovatelů....
[celý text...]

Odpad s obsahem azbestu vzniklý při výměně střechy a ohlašování do IRZ

15.2.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – "Vztahuje se ohlašovací povinnost do IRZ na stavební firmu, která v roce 2009 provedla výměnu střech u různých subjektů a při těchto výměnách vznikl nebezpečný odpad obsahující azbest v množství vyšším než je stanovený ohlašovací práh?"....
[celý text...]

Domovy seniorů a plnění ohlašovací povinnosti do IRZ

12.2.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z Helpdesku IRZ – "Plní ohlašovací povinnost do IRZ domov seniorů?"....
[celý text...]

Ohlašování nebezpečného odpadu vzniklého při odstraňování následků havárií dopravních prostředků do IRZ

10.2.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z helpdesku IRZ – "Vzniká ohlašovací povinnost firmě, která se zabývá odstraňováním následků havárií dopravních prostředků?"....
[celý text...]

Čerpací stanice a plnění ohlašovací povinnosti do IRZ

09.2.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Na základě řady dotazů provozovatelů čerpacích stanic připravilo Ministerstvo životního prostředí dokument k problematice ohlašovací povinnosti za provoz těchto zařízení do IRZ za rok 2009....
[celý text...]

Parkoviště a plnění ohlašovací povinnosti do IRZ

05.2.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z helpdesku IRZ – "Plní ohlašovací povinnost do IRZ i provozovatel parkoviště, jehož součástí je i odlučovač ropných látek (tzv. lapol) z něhož byly za předchozí rok vyvezeny 4t nebezpečného odpadu (katalogového čísla 13 05 07* - zaolejovaná voda z odlučovačů oleje?"....
[celý text...]

Obce a plnění ohlašovací povinnosti do IRZ

04.2.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje odpověď na dotaz z helpdesku IRZ – "Plní ohlašovací povinnost do IRZ i obec (město, kraj)?"....
[celý text...]

Jak vzniká ohlašovací povinnost do IRZ

03.2.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje jednoduchý popis vzniku ohlašovací povinnosti do IRZ za rok 2009....
[celý text...]

Co je IRZ a co je ISPOP

02.2.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Srozumitelné vysvětlení pojmů „integrovaný registr znečišťování“ (IRZ) a „integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí“ (ISPOP) má za cíl objasnit jejich vzájemný vztah a umožnit provozovatelům správně plnit povinnosti podle zákona č. 25/2008 Sb....
[celý text...]

Povinnost ohlašovat odpad vznikající na dočasných stavbách do IRZ za ohlašovací rok 2009

01.2.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Na základě řady dotazů stavebních firem připravilo Ministerstvo životního prostředí dokument k problematice povinnosti ohlašovat odpad vznikající na dočasných stavbách do IRZ....
[celý text...]

Příručka pro ohlašování do IRZ za rok 2009 - errata

29.1.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí provedlo drobné úpravy v publikované příručce pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování (IRZ) za rok 2009....
[celý text...]

Podpora ohlašování do IRZ a ISPOP

07.1.2010 (Ministerstvo životního prostředí, CENIA)
Od ledna 2010 fungují ke zlepšení procesu ohlašování do integrovaného registru znečišťování (IRZ) a využívání integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) oddělené nástroje podpory....
[celý text...]