IRZ - Integrovaný registr znečišťování

::: Aktuality
Vyhledat na stránkách:  Jak vyhledávat... 

Aktuality

Archiv: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

Nejnovější aktuality

Ohlašování do IRZ za rok 2010 – využitelné podklady

21.12.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Na základě dotazů provozovatelů Ministerstvo životního prostředí sděluje, že informace, které byly publikovány na těchto stránkách k plnění ohlašovací povinnosti do IRZ za rok 2009 jsou plně využitelné i k plnění ohlašovací povinnosti za rok 2010....
[celý text...]

Nová publikace - Příručka pro ohlašování do IRZ za rok 2010

21.12.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí vydalo Příručku pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování za rok 2010....
[celý text...]

Semináře ISPOP v roce 2010

12.11.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
V průběhu října až prosince 2010 se uskuteční semináře k problematice ISPOP a souvisejícím záležitostem (včetně problematiky IRZ) v jednotlivých krajích. Semináře jsou pořádané CENIA, českou informační agenturou životního prostředí ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem....
[celý text...]

Aktualizace údajů v IRZ za rok 2009

15.10.2010 (Ministerstvo životního prostředí, CENIA)
V pátek dne 15. 10. 2010 proběhne plánovaná aktualizace údajů v IRZ ohlášených za rok 2009. Aktualizace bude probíhat mezi 13:00 až 15:00 hodinou. V průběhu aktualizace údajů mohou být údaje o některých provozovnách dočasně nedostupné....
[celý text...]

Data o znečišťování za rok 2009 jsou opět přístupná

01.10.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
K 30.9.2010 jsou zveřejněny údaje o znečišťování životního prostředí v ČR za rok 2009....
[celý text...]

Základní informace o benzenu

17.9.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Benzen je jednou z látek, která je sledována ve všech typech úniků a přenosů. Konkrétně je tedy benzen sledován v IRZ jak v únicích do ovzduší, vody, půdy, tak i v přenosech látek v odpadech a v odpadních vodách. Při překročení jakékoli z prahových hodnot vzniká provozovatelům ohlašovací povinnost....
[celý text...]

Metody měření na stránkách IRZ

13.9.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí upozorňuje provozovatele, že na stránkách IRZ lze nalézt zásadní informace k metodám měření znečišťujících látek v únicích do ovzduší, vody a půdy....
[celý text...]

Deset důležitých bodů pro ohlašování do IRZ

03.9.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje deset stručných zásad pro plnění povinností ve vztahu k integrovanému registru znečišťování....
[celý text...]

Podávání žádosti o výmaz ohlášeného údaje nebo celého hlášení

30.8.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje postup při podávání žádosti o výmaz ohlášeného údaje nebo celého hlášení....
[celý text...]

Kontrola hlášení podaných do IRZ za rok 2009

30.8.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje v souvislosti s právě probíhající kontrolou hlášení podaných do integrovaného registru znečišťování (IRZ) za rok 2009 (termín podání do 31.3.2010), postup při podávání opravných hlášení podaných do IRZ....
[celý text...]

Příručka pro ohlašování do IRZ – upozornění

13.8.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí upozorňuje uživatele publikace „Integrovaný registr znečišťování – Příručka pro ohlašování“, že na str. 85 příručky v tabulce se seznamem znečišťujících látek uvedených v příloze II nařízení 166/2006 ES chybí řádek s informacemi o znečišťující látce č. 82 - Kyanidy (jako celkové CN)....
[celý text...]

Analýza ohlášených údajů o přenosech látek v odpadech za ohlašovací roky 2004 až 2008

12.8.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí vypracovalo v roce 2009 podrobnou analýzu údajů ohlášených do IRZ za ohlašovací roky 2004 až 2008 o přenosech znečišťujících látek v odpadech mimo provozovnu. Analýza s názvem „Sledování přenosů znečišťujících látek v odpadech mimo provozovnu v integrovaném registru znečišťování životního prostředí ČR“ je nyní k dispozici na stránkách IRZ....
[celý text...]

Základní informace o olovu a jeho sloučeninách

26.7.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Olovo a jeho sloučeniny (jako Pb) patří mezi nejčastěji ohlašované látky do IRZ. Konkrétně je olovo sledováno v únicích do ovzduší, vody, půdy a v přenosech látek v odpadech a v odpadních vodách. Při překročení jakékoli z prahových hodnot vzniká provozovatelům ohlašovací povinnost....
[celý text...]

Základní informace o polétavém prachu (PM10)

21.7.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
V IRZ je polétavý prach sledován v únicích do ovzduší. Prahová hodnota je stanovena na 50 000 kg/rok. Při překročení uvedené hodnoty vzniká provozovatelům ohlašovací povinnost....
[celý text...]

Metody stanovení znečišťujících látek v půdách

20.7.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo na webových stránkách IRZ metody stanovení znečišťujících látek sledovaných v únicích do půd v integrovaném registru znečišťování....
[celý text...]

Čistírny odpadních vod a ohlašování nonylfenolu a nonylfenol ethoxylátů (NP/NPE)

24.6.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Jednou ze znečišťujících látek, na kterou se vztahuje povinnost ohlašovat její úniky nebo přenosy do integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ), je nonylfenol a nonylfenol ethoxyláty (NP/NPE). Zejména provozovatelé, čistíren odpadních vod by měli zodpovědně vyhodnotit, zda-li se povinnost ohlašovat NP/NPE v únicích či přenosech do IRZ netýká právě jejich zařízení....
[celý text...]

Návštěvnost stránek www.irz.cz se za první čtvrtletí roku 2010 výrazně zvýšila

15.6.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Za první tři měsíce letošního roku byl zaznamenán dosud nejvyšší zájem o informace uvedené na stránkách IRZ....
[celý text...]

Dozorová činnost ČIŽP v oblasti integrovaného registru znečišťování za 1. čtvrtletí roku 2010

14.6.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Česká inspekce životního prostředí vydala přehled dozorové činnosti v oblasti integrovaných agend za 1. čtvrtletí roku 2010 zahrnující údaje o kontrole vedení evidence a plnění ohlašovací povinnosti do integrovaného registru znečišťování....
[celý text...]

Druhé ohlašování do Evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek – základní informace

11.6.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Do konce března 2010 povinně zaslaly všechny státy EU druhé hlášení o znečišťování životního prostředí vybranými provozovnami za rok 2008 do Evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR). Data z E-PRTR byla veřejnosti zpřístupněna dne 8.6.2010 prostřednictvím internetu....
[celý text...]

Souhrnná zpráva za rok 2008

11.6.2010 (Ministerstvo životního prostředí)
Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA, českou informační agenturou životního prostředí, vydalo pátou souhrnnou zprávu o ohlašování do integrovaného registru znečišťování za rok 2008....
[celý text...]