Vítejte na stránkách integrovaného registru znečišťování životního prostředí

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) je zřízen a spravován Ministerstvem životního prostředí (http://www.mzp.cz/) jako veřejný informační systém veřejné správy. Provozovatelem IRZ je CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/).

Dotazník k revizi nařízení o E-PRTR

15.4.2021 (MŽP)

Evropská komise zveřejnila dotazník k probíhající revizi nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek. Dotazník je volně přístupný na následující webové adrese – https://survey.alchemer.eu/s3/90320014/E-PRTR. Je určen pro zapojení širokého spektra dotazovaných – ohlašovatelů, nestátních neziskových organizací, svazů, úřadů na různé úrovni atd. Jeho obsahem jsou mj. otázky týkající se možného rozvoje E-PRTR (např. doplnění nových činností čí látek nebo naopak odstranění apod.). Dotazník je nutné vyplnit nejpozději 30. dubna 2021.

Poslední den plnění ohlašovací povinnosti vůči IRZ za ohlašovací rok 2020

31.3.2021 (MŽP)

Dnes je poslední den, kdy je možné splnit ohlašovací povinnost vůči IRZ za ohlašovací rok 2020 v souladu se zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže jste ještě tak neučinili, je nejvyšší čas!

Rovněž si Vám dovolujeme popřát příjemné Velikonoce!

Upozornění na blížící se termín pro ohlašování do IRZ za ohlašovací rok 2020

16.3.2021 (MŽP)

Dovolujeme si upozornit všechny ohlašovatele, kterým vyplývá ze zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů povinnost ohlašovat do IRZ, že pro řádné ohlášení zbývá již jen 2. polovina měsíce března.

Veřejná konzultace k problematice průmyslových emisí

12.1.2021 (MŽP)

Evropská komise zveřejnila na svých webových stránkách informace o veřejné konzultaci, která se týká problematiky průmyslových emisí. Pod průmyslové emise se zahrnuje jak problematika spadající pod směrnici o průmyslových emisích (tj. primárně se jedná o integrovanou prevenci - IPPC), tak i problematika evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR), což se na národní úrovni rovná Integrovanému registru znečišťování životního prostředí (IRZ). Konzultace souvisí s připravovanou revizí směrnice o průmyslových emisích a nařízení o E-PRTR.

Článek z časopisu Odpadové fórum o ohlašování do IRZ

11.1.2021 (MŽP)

S laskavým souhlasem vydavatele časopisu Odpadové fórum zveřejňujeme článek s názvem "Změny v IRZ - důvod, proč nepodcenit nadcházející ohlašovací povinnost". Článek, který se v kostce zabývá novinkami v ohlašování do IRZ za roky 2020 a 2021, byl publikován v čísle 12/2020 a je dostupný v elektronické podobě zde.